2020-06-04 15:17Pressmeddelande

Mattias med fast ansatt nummer 100 i Vestby!

Logent Konsulent Mattias Johansson og Lagermedarbeider Remy VassliLogent Konsulent Mattias Johansson og Lagermedarbeider Remy Vassli

Bemanningsbransjen har en viktig rolle med å finne kvalifisert arbeidskraft til bedrifter, samtidig gir dette arbeidstakere en mulig vei inn på arbeidsmarkedet. Årlig er det cirka 80.000 personer som har oppdrag gjennom et bemanningsselskap med variert lengde på oppdraget. Veldig mange får tilbud om fast ansettelse hos oppdragsgiver som følge av arbeidserfaringen man oppnår gjennom oppdraget. Bemanningsbransjen er en anselig inngangsport for mange som mangler relevant arbeidserfaring eller som har variert utdannelse. Hele 40% av de ansatte i bransjen kommer fra arbeidsledighet og 20% fra skolebenken, viser tall fra NHO Service og Handel. Det er også mange som nylig har immigrert til Norge eller som har vært på ulike trygdeordninger, og som er helt avhengig av bemanningsbransjen for å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Konsulent Mattias Johansson på Logent sitt Follokontor, har jobbet med bemanning og rekruttering hovedsakelig mot logistikkbransjen i åtte år. Han nådde en personlig milepæl da hans ansatt nummer 100 signerte kontrakt med oppdragsgiver etter et midlertidig engasjement. Flesteparten av disse er lagermedarbeidere, men også noen kundebehandlere.

Jeg er bare en ‘Playmaker’, det er våre fantastiske ansatte som gjør grovjobben og som gir seg selv muligheten til dette. Den viktigste jobben jeg forsøker å gjøre, er å gi god oppfølging og råd underveisSier Mattias.

Nummer 100, Remy Vassli, signerte en kontrakt direkte med Elektroimportøren i Vestby etter ett åtte måneders engasjement som Lagermedarbeider gjennom Logent. Logistikkdirektør André Swensen hos Elektroimportøren synes dette er en god fremgangsmåte for å finne den riktige kandidaten. «I en hektisk hverdag, er det ikke bare en utfordring å finne tid til kandidatsøk, men også finne den rette kandidaten kan være krevende. Gjennom ett samarbeid med Logent, som gjør dette for oss, kan vi fokusere på våre daglige operasjoner» sier Andre Swensen. Lagermedarbeider Remy Vassli kom opprinnelig fra bygg & anleggsbransjen, og hadde ikke tidligere erfaring fra Logistikkbransjen. Det hadde nok ikke vært lett å skifte bransje uten å gå veien gjennom ett bemanningsforetak.

En viktig faktor for å lykkes med bemanning er å ha en godt definert kravprofil til stillingen. Basert på kravprofilen fra kundene, finner man den kandidaten som samsvarer aller best. Så enkelt, men allikevel krevende. Det er mange fallgruver her, og erfaring og bransjekunnskap er da essensielt. Logent sin konsulent Mattias Johansson, har jobbet mot logistikkbransjen i mange år og utviklet en høy bransjespesifikk kompetanse mot logistikkintensive selskaper. Personlig egnethet og hvorledes kandidaten faktisk vil passe inn i arbeidsmiljøet, kan være vel så viktig som hva som står på selve CV'en.

Bemanningsbransjen sitt største bidrag er gjerne å tilføre en høyst nødvendig fleksibilitet i arbeidsmarkedet, samt å gi en mobilitet mellom bransjene. I tider som dette hvor noen bransjer sliter, og hvor mange arbeidstakere vil måtte skifte karriereretning, er dette bidraget viktigere enn noensinne. Midlertidige engasjement gjennom et bemanningsselskap er da ett pragmatisk mellomtrinn på veien til kontrakt med en arbeidsgiver.

Lager, logistikk og transport er den nest største bransjen innen bemanning med 13 % av de solgte timene i Norge. I første kvartal i Norge 2020 ble de ifølge tall fra NHO Service & Handel solgt 1.172.085 bemanningstimer i logistikk bransjen.

Kontaktperson Media

Adm.Dir Kenneth Thoresen

e-post: kenneth.thoresen@logent.no,

Tlf: 952 44 190

Nøkkelord

Logistikk, bemanning, Logent, Fast ansettelse

Om Logent AS

  • 3000 ansatte
  • Etablert i Sverige og Norge
  • 25 kontorer
  • 1,5 mrd i omsetning


Om Logent

Logent er en uavhengig drift- og logistikkpartner som tilbyr effektive helhetsløsninger for den totale logistikkjeden. Vår styrke er håndtering og effektivisering av de prosesser som logistikkintensive bedrifter benytter og har behov for.