2018-12-21 11:31Pressmeddelande

Logent utvikler bemanningsvirksomheten og tilbyr strategisk bemanning

null

I samarbeid med flere kunder har Logent etablert seg som en strategisk bemanningspartner i Norge og Sverige.

I tillegg til fleksibilitet har kundene i flere år ønsket tilbakevendende personell, lavere opplæringskostnader og reduserte administrasjonskostnader. Dette er et ønske som bransjen generelt sliter med å møte, sier Tor Christian Holmesland, ansvarlig for forretningsutvikling hos Logent AS.

Sammen med større kunder i Norge og Sverige har vi utarbeidet løsninger der vi tydelig kan bevise at vi reduserer kostnadene for kundene.

Som strategisk bemanningspartner, går vi dypere inn i et samarbeidet og presenterer de reelle behovene basert på det enkelte bedrift sin situasjon. Dette handler ikke bare om å finne ut hvilke ferdigheter kunden trenger, eller hvor lenge og til hvilken faktor eller pris vi kan tilby tjenesten, som er den vanlige måten å jobbe i bransjen.

Mange logistikkintensive bedrifter jobber fortsatt med manglende eller uklare måltall for hva som genererer behov for arbeidskraft, det er i disse tilfellene Logent vil være riktig valg av samarbeidspartner. Gjennom en driftsanalyse vil vi kunne hente frem riktige nøkkeltall. Ved å kjenne kundens reelle behov, jobber Logent proaktivt for den riktige kostnaden for bemanning. Dette frigjør tid og ressurser til vekst hos kundene.

Bedrifter som har god kontroll på sine historiske effektivitetstall vil også oppnå god prognosenøyaktighet, samt avdelings- og personlige effektivitetsmålinger. Dette vil føre til at våre kunder  får reduserte kostnader gjennom et strategisk bemanningspartnerskap med Logent. Vi kan benchmarke aktivitetene og gjennom prosessforbedringer sette inn riktige mellomledere og medarbeidere i kundenes operative drift.

Logent har i snitt realisert kostnadsbesparinger på 18 % samt redusert kvalitetsavvik med mer enn 30 % for kundene som setter bort hele, eller deler av sin bemanning til Logent.

Som en strategisk bemanningspartner tilbyr Logent mer enn de tradisjonelle vikarbyråene. 

Logent har spesialisert seg innen lager og logistikk og har over 3000 medarbeidere på plass hver dag, mange på lokasjoner som er 100% bemannet av Logent.

Vil du vite mer?

Kontakt Kenneth Thoresen på kenneth.thoresen@logent.no eller se vår hjemmeside www.logent.no

Logent er en uavhengig drift- og logistikkpartner som tilbyr effektive helhetsløsninger for den totale logistikkjeden. Vår styrke er håndtering og effektivisering av de prosesser som logistikkintensive bedrifter benytter og har behov for.


Om Logent

Logent er en uavhengig drift- og logistikkpartner som tilbyr effektive helhetsløsninger for den totale logistikkjeden. Vår styrke er håndtering og effektivisering av de prosesser som logistikkintensive bedrifter benytter og har behov for.

Kontaktpersoner

Kenneth Thoresen
DIREKTØR NORGE
Kenneth Thoresen