2020-06-19 13:50Pressmeddelande

Logent og NAV blir samarbeidspartnere

Logent AS Adm.Dir Kenneth Thoresen og Key Account Manager NAV Lillestrøm Ann-Kristin VennerLogent og NAV blir samarbeidspartnere

Logent og NAV blir samarbeidspartnere

Tilrettelegging for arbeidssøkere som trenger hjelp til å komme seg inn på arbeidsmarkedet er en viktig del av den norske modellen. NAV har en hel rekke ulike verktøy og programmer for jobbsøkere. Koronasituasjonen har endret arbeidsmarkedet betydelig, og mange jobbsøkere må nå forvente seg å måtte bytte bransje som konsekvens.

Logent AS, med hovedkontor på Lillestrøm, som er spesialister på bemanning mot logistikk, har inngått ett samarbeid med NAV Lillestrøm for å hjelpe lokale arbeidssøkere ut i jobb i region Øst-Viken. Intensjonen med samarbeidet er at Logent med sin brede erfaring innen havne, -terminal -og lagerdrift, fortolling, bemanning, rekruttering, konsulting og transport koordinering, kombinert med NAV sin lange erfaring med oppfølging og tiltak, skal få flere i arbeid.

-Det er mange dyktig og erfarne logistikkoperatører som har falt utenfor arbeidsmarkedet, samt mange fra andre bransjer som har en riktig profil og god egnethet til å jobbe innen logistikk, men som bare trenger hjelp med å finne denne rette utfordringen og det rette logistikkmiljøet. Dette er en ubrukt ressurs som Norge må benytte seg av, og der skal vi bidra, sier administrerende direktør i Logent Kenneth Thoresen.

Logent har blant annet gode resultater med spillbasert læring, og ser på dette som et effektivt verktøy for neste generasjon med jobbsøkere.

Samarbeidet vil i første omgang bestå av jobbtrening på utvalgte lager, truckførerkursing og jobbmesser. Lager- og logistikkarbeid passer for ulike typer tilrettelegging, og omskolering, og det finnes flere arbeidsplasser i regionen. Deriblant arbeidsplasser knyttet til dagligvarebransjen som har hatt behov for arbeidskraft under koronasituasjonen.

‘‘NAVs mål er å få flere i arbeid. En viktig del av dette arbeidet er å knytte nære og gode relasjoner til lokalt næringsliv. Logent med sin lange erfaring og store nettverk innen logistikk, tror vi vil være en god partner for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.’’ sier Ann-Kristin Venner som er Key Account Manager på NAV Lillestrøm.

Kontaktperson Media

For spørsmål til LOGENT:

Kenneth Thoresen - Administrerende direktør Logent AS

kenneth.thoresen@logent.no

Tlf: 952 44 190

For spørsmål til NAV:
Øyvind Økland Stedal – Kommunikasjonsrådgiver NAV Lillestrøm
oyvind.okland.stedal@nav.no
Tlf: 95231428


Nøkkelord

Logistikk, bemanning, NAV, Logent, inkludering

Om Logent AS

Logent er en uavhengig logistikkpartner med mulighet for å tilby helhetsløsninger for hele logistikk-kjeden. Vår styrke er håndteringen og effektiviseringen av prosesser i logistikkintensive selskaper

 

 


Om Logent

Skandinavisk Logistikk selskap med hovedkontor i Stockholm. Logent har tre forretningsområder; - Logistics Operations - Transport Management - Bemanning & Rekruttering Logent har circa 3000 ansatte på 10 logistikk lokasjoner, 12 bemanningskontor, 3 tollkontor, 3 havner, 2 kombiterminaler samt mange ansatte utplassert hos kunder i Norge og Sverige. 1,5 mrd i omsetning