2020-05-22 09:50Pressmeddelande

Logent har blitt en strategisk samarbeidspartner til Kolonial.no

-Vi ser frem til å jobbe tett med en vekstbedrift som er ledende innen sitt segment. Kolonial.no tenker veldig likt som Logent i forhold til fleksible skalerbare logistikkløsninger, sier administrerende direktør i Logent Kenneth Thoresen.

For å oppnå intensjonen i avtalen, er det lagt opp til en døgnbemannet supportfunksjon og bred kontaktflate gjennom hele verdikjeden. - Over tid håper vi også at vi kan utvikle samarbeidet, fortsetter Thoresen.

Kolonial.no har opplevd en ekstrem økning den siste perioden, sammenlignet med samme tid i fjor. Det henger selvsagt sammen med koronapandemien, men noe kan tilskrives endret forbruksmønster.

Koronasituasjonen

De første logistikkoperatørene fra Logent var på plass rett etter kontraktsignering i januar, men den store testen kom først da korona pandemien traff Norge i slutten av kvartalet. Kolonial.no sin ordreinngang og hjemlevering økte ekstremt som konsekvens av de nasjonale smitteverntiltakene som ble iverksatt. Etter pandemiens utbrudd, hadde Logent på et tidspunkt over 300 ansatte hos Kolonial.no. Behovet kunne variere mye fra dag til dag grunnet karantenekrav. Det ble utviklet egne prosedyrer og tiltak for å etterkomme de strenge retningslinjene gitt av helsemyndighetene.

-Nøkkelen til at vi lykkes i første fase av Korona pandemien, var at vi fikk lært opp et stort antall ansatte på ganske kort tid, dette gav oss en god buffer, samt at vi kunne justere opp/ned behovet døgnet rundt, sier COO i Kolonial André Knüppel

Fleksible logistikkløsninger reduserer risiko og øker leveringssikkerhet

For logistikkintensive bedrifter vil det være enda viktigere enn før å ha en skalerbar drift i en mer uforutsigbar hverdag. Den største utfordringen mange bedrifter har i dag, er å tilpasse driften hurtig nok. Gode digitale plattformer mot bemanningsselskapet for å sikre en god leveringssikkerhet er essensielt.

- Med nok en omfattende avtale i havn, befester vi vår posisjon som ledende aktør innenfor logistikkbemanning i Norge og Sverige avslutter Adm.Dir i Logent Kenneth Thoresen.

For mer informasjon om selskapet, se www.logent.no

Kontaktperson Media

Adm.Dir Kenneth Thoresen

e-post: kenneth.thoresen@logent.no

Tlf: 952 44 190

Nøkkelord

Logistikk, bemanning, Kolonial, Logent

Om Logent AS

Logent er en uavhengig logistikkpartner med mulighet for å tilby helhetsløsninger for hele logistikk-kjeden. Vår styrke er håndteringen og effektiviseringen av prosesser i logistikkintensive selskaper

•            3000 ansatte

•            Etablert i Sverige og Norge

•            25 kontorer

•            1,5 mrd i omsetning

 

 
 

Om Kolonial.no

Kolonial.no er Norges største online dagligvarebutikk, og tilbyr et bredt utvalg av dagligvarer og andre innenlandske produkter, enten levert hjem eller til et hentested. Kolonial leverer hjem til private husholdninger, men også til mange selskaper. Ved etablering av selskap i 2010 var målet å skape den beste handleopplevelsen for dagligvarer, og dermed gjøre folks hverdag enklere og mer praktisk. Kolonial.no er i dag det raskest voksende hjemleveringsselskapet i Norden.


Om Logent

Logent er en uavhengig drift- og logistikkpartner som tilbyr effektive helhetsløsninger for den totale logistikkjeden. Vår styrke er håndtering og effektivisering av de prosesser som logistikkintensive bedrifter benytter og har behov for.

Kontaktpersoner

Kenneth Thoresen
DIREKTØR NORGE
Kenneth Thoresen